เปิดชื่อเหยื่อ- รถตู้ กทม. -จันทบุรี ประสานงากระบะ ย่างสดดับหลายสิบ

Author:

1.นายพรหมพต กษิศริวลานนท์ อายุ 20 ปี

2.นายวีระศักดิ์ หาญเสมอ

3.นายน้อย หาญเสมอ พนักงานขับรถ

รถตู้ชน3

4.นายสุพิณ หาญเสมอ

5.ด.ญ.การ์ตูน หาญเสมอ

6.นางน้อง หาญเสมอ

7.น.ส.โสรยา หาญเสมอ

8.นายบุญเกิด ต้นทอง

9.ด.ช.กระทง เจือจาง

10.นางพัน เจือจาง

11.น.ส.สุดาภรณ์ เจือจาง

12.น.ส.หทัยทิพย์ รอดภัย

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”