เปิดชื่อเหยื่อ- รถตู้ กทม.-จันทบุรี ประสานงากระบะ ย่างสดดับหลายสิบ.

Author:

1.นายพรหมพต กษิศริวลานนท์ อายุ 20 ปี

2.นายวีระศักดิ์ หาญเสมอ

3.นายน้อย หาญเสมอ พนักงานขับรถ

รถตู้ชน3

4.นายสุพิณ หาญเสมอ

5.ด.ญ.การ์ตูน หาญเสมอ

6.นางน้อง หาญเสมอ

7.น.ส.โสรยา หาญเสมอ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

8.นายบุญเกิด ต้นทอง

9.ด.ช.กระทง เจือจาง

10.นางพัน เจือจาง

11.น.ส.สุดาภรณ์ เจือจาง

12.น.ส.หทัยทิพย์ รอดภัย

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก

ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊ก “เกรียงไกร บุญมาฉาย”