“น้องบาส”ฮีโร่เสื้อกันฝน ได้ทุนเรียนต่อ มทร.อีสาน

Author:

สืบเนื่องจากกรณี นายอรรถชัย อาจอุดม หรือ น้องบาส นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขางานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี พบเห็นเด็กนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถูกไฟดูด และได้เข้าไปช่วยเหลือทันที ทำให้ตัวเองจะถูกไฟดูดไปด้วย ซึ่งทั้งหมดถูกส่งไปโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี และทุกคนปลอดภัย

20

21

อ่านข่าวก่อนหน้านี้ : (ยุ่งแล้ว น้องบาสฮีโร่ โดนเพจดังอมเงินบริจาค บุกแจ้งจับทันที)
อ่านข่าวก่อนหน้านี้ : (“น้องบาส”ปิดรับบริจาค อยากให้ช่วยน้องๆ โดนหนักกว่าผม)
อ่านข่าวก่อนหน้านี้ : (เปิดใจ น้องบาส ฮีโร่ไฟช๊อต พระเอกตัวจริง)
อ่านข่าวก่อนหน้านี้ : (สุดยอดฮีโร่ “น้องบาส”เล่านาทีเฉียดตาย ช่วยเด็กถูกไฟดูด)

และล่าสุด วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะอาจารย์ ร่วมต้อนรับน้องบาส รวมทั้งคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่ได้เดินทางมาร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่ น้องบาส ที่ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

23

19

18

รศ.ดร.โฆษิต กล่าวว่า ขอชื่นชมในความกล้าหาญ เพื่อเป็นกำลังใจและแทนคำขอบคุณ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีที่เกิดขึ้นในสังคม และเพื่อเป็นการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้แก่ น้องบอส ได้เรียนรู้ในสาขาวิชาตามที่สนใจ มทร.อีสาน จึงพร้อมสนับสนุนคนทำความดี โดยได้มอบทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร มูลค่ารวม 614,100 บาท ให้แก่ น่้องบาส ได้เรียนต่อที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (3 ปี เทียบโอน) ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 2 ปี) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วศ.ด.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 3 ปี) พร้อมดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลักสูตร และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฯ พร้อมที่จะบรรจุเป็นบุคลากร สายวิชาการในมหาวิทยาลัยฯ

25

17

นอกจากนี้ รศ.ดร.โฆษิต กยังได้กล่าวขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ และทุกฝ่ายที่ให้ความไว้วางใจและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน การมอบทุนการศึกษาให้แก่ น้องบาส ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการสร้างเบ้าหลอมให้แก่สังคมเพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสา สอดรับกับนโยบายของ มทร.อีสาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอัตลักษณ์มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) แต่เดิมเรามักได้ยินคำว่า เก่ง ดี มีสุข แต่ปัจจุบันนี้ความดีต้องมาก่อน คือ ดี เก่ง มีสุข ทำดีอย่างไรให้ดีในสายตาผู้อื่น หรือการเป็นคนดีโดยแท้จริง ในฐานะนักศึกษาเราสามารถทำดีได้ทุกสถานการณ์และทุกโอกาส ซึ่งความเป็นจริงของสังคม เราจะเห็นว่าคนเก่งนั้นสู้คนดีไม่ได้ ความดีในตัวบุคคลต้องอาศัยระยะเวลาในการสะสมความดี ไม่ได้ทำเพียงวันเดียวจบ แต่ต้องเป็นคนดีไปตลอดชีวิต และคนดีเหล่านี้สามารถนำมาฝึกฝนให้เป็นคนเก่งได้ในสาขาวิชาชีพที่ชอบเพื่อจะได้มีความสุขและแบ่งปันประสบการณ์ความสุขที่ได้รับเพื่อสร้างเบ้าหลอมที่ดีให้แก่เยาวชนต่อไป

24

13

22

ส่วนด้าน น้องบาส กล่าวว่า ขอขอบคุณทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครูอาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ที่สนับสนุนให้โอกาสได้เข้าศึกษาต่อ ที่สนใจเรียนต่อที่ มทร.อีสาน เพราะมีคณะที่ชอบและตั้งใจว่าจะมาศึกษาต่อ ที่สำคัญคือได้อยู่ใกล้บ้าน เพื่อจะได้สามารถเดินทางไปหาดูแลยายได้ในช่วงวันหยุด เพราะไม่อยากให้ยายอยู่คนเดียว

16

26

ที่มาและขอบคุณ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น