น้ำ รพีพัฒน์ พาลูกสาวลูกชายเลี้ยงค ว า ยเลี้ยงไ ก่ทำไร่ที่บ้านเกิด

กลับคืนสู่ธรรมช าติ “น้ำ รพีภัทร เอกพันธ์กุล” หันหน้าสู่อาชี พเกษตรกรอย่ างเต็มตัว

พาครอบครัวย้ายไปอยู่นครนายกเปิดฟ าร์มไ ก่ ช น เลี้ยงค ว า ย และปลูกพืชผักไว้กินเอง

แต่ก็ยังรับงานแสดงอยู่แต่อาจไม่ได้มากเหมือนเมื่อก่อน รักการใช้ชีวิ ตในต่างจังหวัด มีความสุ ขสามารถอยู่กับไ ก่ ช นได้ทั้งวัน

“ก็ยังคงมีงานแสดง ยังรับงานละครอยู่ตลอดเวลา แต่อาจจะไม่ได้แน่นขนาดนั้นก็ยังมีต่อเนื่อง ใน 1 ปี

ก็ยังจะมีให้เห็นประมาณ 1-2 เรื่องเวลาว่างหลังจากงานบันเทิง ตอนนี้ย้ายครอบครัวไปอยู่นครนายกหมดแล้ว

หลักๆ ก็ทำสองอย่ างคืองานแสดงกับงานที่ฟาร์มที่นครนายก”

“ผมว่าจริงๆ แล้วคนที่อยู่ต่างจังหวัด อยากกลับมาใช้ชีวิ ตที่บ้าน สู ดอากาศดีๆ อยู่อย่ างสบายๆ เหมือนกันทั้งนั้น”

“ผมเป็นคนนครนายก แต่ตอนเล็กๆ อยู่บ้านในตลาดของตัวอำเภอบ้านนา” น้ำเริ่มเล่าถึงชีวิ ตของเขา

“แต่ว่าปู่ย่ าต าย ายและญ าติพี่น้องมีอาชี พทำนากันอยู่ในละแ ว กนี้

ช่วงวันหยุดหรือเทศกาลผมก็มาอยู่บ้านย่ าท ว ดที่เป็นจุดศูนย์รวมของญ าติๆ ได้มาเล่นสนุก ขี่จั ก รย าน

ยิ ง น ก ต ก ป ล า ช นไ ก่ จึงคุ้นเคยกับพื้นที่ตรงนี้ดี”

“ความสุ ขวันนี้ของผมคือการได้อยู่กับครอบครัว ได้ทำในสิ่งที่รัก ครบแล้วล่ะ ชีวิ ตไม่ต้องดิ้ นร นแข่งขันกับใคร

รพีภัทรฟาร์ม ก็ทำด้วยความรักสโลแกนคือทำด้วยใจ ผมคงไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากมายกว่าเดิมหรอก เอาแค่พออยู่ได้ ไม่เ ดื อ ดร้ อ นใคร

บุ ตรกับภรรย าผมกินอิ่ม อย ากกินอะไรได้กิน ได้ไปเที่ยวไหนมาไหนบ้าง แค่นั้นเอง มีความสุ ขแล้ว ไม่ต้องใหญ่โตอะไร

“แค่ได้นั่งดูค ว า ยกินฟ างเ คี้ ย วเ อื้ อ ง ผมสบายใจจนบางทีลืมเรื่องเ ค รี ย ดไปได้ชั่วขณะเลยนะ

กลับจากทำงานผมต้องเดินมาที่ฟาร์มทุกวัน พอได้ดูไ ก่ดูค วา ย แล้วหายเหนื่อยเป็นป ลิ ดทิ้งเลย” เขาว่าพลางลู บหั วเจ้าอั่งเปา

“คนเราบางทีกว่าจะได้มาต่างจังหวัดต้องรอวันหยุด ต้องหาโอกาสมาเที่ยว แต่ผมไม่ต้องเป็นแบบนั้นแล้ว

ผมได้อยู่ต่างจังหวัดทุกวัน ได้พักผ่อน และมีความสุ ขทุกวันจริงๆ”

สอนให้รักสั ตว์ ล่ าสุดก็ให้ เลี้ยวควาย “มันเป็นกิจก ร ร มที่เราทำตอนเล็กๆ แล้วเรารู้สึกสนุกดีไม่ต้องเ สี ยทุนมากมาย

แค่อยู่ทำกิจก ร ร มภายในบ้านหากิจก ร ร มทำร่วมกันก็สนุกและมีความสุ ขแล้ว อีกอย่ างก็ได้ให้ได้เรียนรู้ภายในตัว

ที่จะหัดทำงานให้ซึ มซั บการได้ใกล้ชิดกับสั ตว์กับธรรมช าติเขาได้เลี้ยงสั ต ว์เขาก็จะได้รู้สึกถึงความรักความเมตต า

การแบ่งปัน สั ต ว์ที่เราเลี้ยงเราต้องเลี้ยงด้วยความรักต้องดูแลเขาเป็นอย่ างดี

นอกจากเป็นสั ตว์เลี้ยงแล้วเขาก็เป็นเพื่อนของเราด้วย พออยู่ใกล้สั ตว์ก็จะทำให้เขาจิตใจอ่อนโยน

ตอนนี้เลี้ยงสั ตว์ใหญ่ด้วยเลี้ยงค ว า ยผมโชคดีที่ได้ค ว าย ที่มีนิสัยเ ชื่ อง ไม่ดุร้ าย สามารถเข้ากันได้

ตอนนี้มีทั้งหมด 4 ตัว ตอนนี้เหมือนเป็นขวัญใจภายในบ้าน”

Be the first to comment on "น้ำ รพีพัฒน์ พาลูกสาวลูกชายเลี้ยงค ว า ยเลี้ยงไ ก่ทำไร่ที่บ้านเกิด"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*